Republika e Kosoves

Graçanicë

Vendimi Nr.17-2020-KG per miratimin e raportit per zbatimin e konkursit per Bordin e drejtoreve

2020/06/15 - 9:12

Forma e aplikacionit: Vendimi Nr.17-2020-KG per miratimin e raportit per zbatimin e konkursit per Bordin e drejtoreve