Republika e Kosoves

Graçanicë

Vendimi Nr.18-2020-KG per miratimin e raportit te punes se Inspekcionit të Tregut dhe Sanitar per vitin 2019

2020/06/15 - 9:13

Forma e aplikacionit: Vendimi Nr.18-2020-KG per miratimin e raportit te punes se Inspekcionit të Tregut dhe Sanitar per vitin 2019