Republika e Kosoves

Graçanicë

Vendimi nr.24-2020-KG per lirimin e Kishes Ortodokse Serbe, Dioqezes së Rashkes dhe Prizrenit, nga pagesa e takses komunale ne transakcionin

2020/07/01 - 11:02

Forma e aplikacionit: Vendimi nr.24-2020-KG per lirimin e Kishes Ortodokse Serbe, Dioqezes së Rashkes dhe Prizrenit, nga pagesa e takses komunale ne transakcionin