Republika e Kosoves

Graçanicë

Vendimi nr.45-2020-KG për miratimin e Planit të veprimit për procedurën transparente të buxhetimit për vitin 2020

2020/09/29 - 10:05

Forma e aplikacionit: Vendimi nr.45-2020-KG për miratimin e Planit të veprimit për procedurën transparente të buxhetimit për vitin 2020