Republika e Kosoves

Graçanicë

Vendimi nr.46-2019-KG per miratimin e raportit gjashtemujor financiar te Drejtorise se Buxhetit dhe Financave per vitin 2019

2019/09/12 - 12:51

Forma e aplikacionit: Vendimi nr.46-2019-KG per miratimin e raportit gjashtemujor financiar te Drejtorise se Buxhetit dhe Financave per vitin 2019