Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Graçanicë

Vendimi nr.49-2020-KG për anulimin e Vendimit nr.23-2019-KG për dhënien e pronës së paluajtshme të komunës në shfrytëzim afatshkurtër – salla në

2020/10/12 - 9:38

Forma e aplikacionit: Vendimi nr.49-2020-KG për anulimin e Vendimit nr.23-2019-KG për dhënien e pronës së paluajtshme të komunës në shfrytëzim afatshkurtër – salla në