Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Graçanicë

Vendimi nr.50-2020-KG për miratimin e procesverbalit nga mbledhja e Kuvendit, e mbajtur më datën 22.09.2020

2020/10/15 - 1:28

Forma e aplikacionit: Vendimi nr.50-2020-KG për miratimin e procesverbalit nga mbledhja e Kuvendit, e mbajtur më datën 22.09.2020