Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Graçanicë

Vendimi nr.51-2020-KG për miratimin e buxhetit të Komunës së Graçanicës për periudhën 2021-2023

2020/10/15 - 1:28

Forma e aplikacionit: Vendimi nr.51-2020-KG për miratimin e buxhetit të Komunës së Graçanicës për periudhën 2021-2023