Republika e Kosoves

Graçanicë

Vendimi nr. 52-2018-KG për miratimin e raportit gjashtëmujor financiar të Drejtorisë së Buxhetit dhe Financave për vitin 2018

2018/08/10 - 11:10

Forma e aplikacionit: Vendimi nr. 52-2018-KG për miratimin e raportit gjashtëmujor financiar të Drejtorisë së Buxhetit dhe Financave për vitin 2018