Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Graçanicë

Vendimi nr.52-2020-KG për miratimin e raportit të punës së Inspekcionit të ndërtimit dhe të bujqësisë për vitin 2019

2020/10/15 - 1:29

Forma e aplikacionit: Vendimi nr.52-2020-KG për miratimin e raportit të punës së Inspekcionit të ndërtimit dhe të bujqësisë për vitin 2019