Republika e Kosoves

Graçanicë

Vendimi nr.53-2020-KG për formimin e Komisionit për shqyrtimin e kërkesave juridiko-pronësore të qytetarëve

2020/10/15 - 1:29

Forma e aplikacionit: Vendimi nr.53-2020-KG për formimin e Komisionit për shqyrtimin e kërkesave juridiko-pronësore të qytetarëve