Republika e Kosoves

Graçanicë

Vendimi nr.62-2019-KG per miratimin e raportit nentemujor financiar per vitin 2019

2019/11/04 - 5:04

Forma e aplikacionit: Vendimi nr.62-2019-KG per miratimin e raportit nentemujor financiar per vitin 2019