Republika e Kosoves

Graçanicë

Vendimi nr.67-2018-KG per miratimin e Raportit nentemujor financiar per vitin 2018

2018/11/12 - 10:30

Forma e aplikacionit: Vendimi nr.67-2018-KG per miratimin e Raportit nentemujor financiar per vitin 2018