Republika e Kosoves

Graçanicë

Vendimi Nr.68-2020-KG për rritjen e buxhetit nga të hyrat vetanake për vitin 2020

2020/12/28 - 11:49

Forma e aplikacionit: Vendimi Nr.68-2020-KG për rritjen e buxhetit nga të hyrat vetanake për vitin 2020