Republika Kosovo

Gračanica

Погледајте брошуре испод у којима имате потребне информације како уписати вашу имовину.

Како да упишем новокупљену имовину?

Како да упишем имовину стечену као поклон?

Како да упишем наслеђену имовину?

Како да упишем имовинска права која проистичу из судске одлуке – решења?