Republika Kosovo

Gračanica

Социјална заштита

 Центар за социјални рад и заштиту

Канцеларија Центра за социјални рад и заштиту у Грачаници, која је отворена од 2002. године, пружа услуге најугроженијим грађанима општине Грачаница. Ова канцеларија остварује права из области социјалне застите, на пружању социјалне и породичне сигурности грађана.
Најчешће категорије становништва који су корисници социјалне помоћи овог Центра су:
–          самохрани родитељи са најмање једним дететом старосне доби испод 15 година;
–          лица изнад 18 година са трајно ограниченом способношћу и лица неспособна за рад;
–          породице у којој су родитељи незапослени, имају најмање једно дете старостне доби испод 5 година.
Канцеларија Центра за социјални рад и заштиту тренутно има око 100 корисника, а реапликација докумената тих корисника обавља се на сваких 6 месеци.

Такође, поред Канцеларије за социјални рад и заштиту налазе се још две канцеларије :

–          Канцеларија за пензијско и инвалидско осигурање;
–          Канцеларија пријављивања незапослених на биро рада.
Корисници инвалидске и старосне пензије морају имати преко 65 година старости, како би испуњавали услове за остваривање права. Потенцијални корисници овог Центра морају бити становници Косова  и да поседују косовску документацију.
Пре конституисања нове општине Грачаница, 28.12.2009. године, овај Центар је био под ингеренцијом  општине Приштина и  пружао услуге корисницима некадашњих општина Косово Поље и Липљан.
Треба додати и то да је у току  процес сређивања базе података, како би се корисници из ових општина припојили општини Грачаница.

Објекат Центра за социјални рад и заштиту налази се у близини Интерне клинике Краљ Милутин у Лапљем Селу.

 

Потребна документација корисницима социјалне помоћи

 

У Центру за социјални рад постоје две категорије корисника.

Прва категорија има две подкатегорије корисника:

1.Самохрани родитељи; 2. Лица са ограниченим способностима;

1.Подносилац захтева самохраних родитеља за остваривање права Центра за социјални рад обавезује се да, уз захтев, приложи следећу потребну документацију:

–          За самохране родитеље потребна је смртовница партнера или уверење о разводу брака родитеља ако је брак раскинут;
–          Решење Центра за социјални рад за дете које је рођено у ванбрачној заједници;
–          Копија личне карте свих чланова породице старијих од 16 година;
–          Копија извода рођених свих чланова породице;
–          Копија извода венчаних;
–          Катастарско уверење о поседовању непкретности за све чланове породице старијих од 16 година;
–          Уверење од надлежног општинског органа о висини пореза на својину;
–          Потрврда о непоседовању приватног предузећа;
–          Потврда о месту пребивалишта;
–          Изјава о заједничком домаћинству;
–          Потврда Центра социлајног рада о предходном сталном пребивалишту (за интерно расељена лица којом се потврђује да не примају социјалну помоћ од општине из које су расељени;
–          Број жиро рачуна из банке;

2.Подносилац захтева за лица са ограниченим способностима обавезује се да, уз захтев, приложи следећу документацију:

–          Лекарско уверење о ограниченој способности;
–          Решење Центра за социјални рад за дете које је рођено у ванбрачној заједници;
–          Копија личне карте свих чланова породице старијих од 16 година;
–          Копија извода рођених свих чланова породице;
–          Копија извода венчаних;
–          Катастарско уверење о поседовању непкретности за све чланове породице старијих од 16 година;
–          Уверење од надлежног општинског органа о висини пореза на својину;
–          Потрврда о непоседовању приватног предузећа;
–          Потврда о месту пребивалишта;
–          Изјава о заједничком домаћинству;
–          Потврда Центра социлајног рада о предходном сталном пребивалишту (за интерно расељена лица којом се потврђује да не примају социјалну помоћ од општине из које су расељени);
–          Број жиро рачуна из банке;

Друга категорија има следећу подкатегорију корисника:

1.Поднослилац захтева за родитеље који су незапослени са бар једним дететом не старијим од 5 година обавезује се да уз, захтев, приложи следећу документацију:

–          Потврда да родитељи нису запослени;
–          Решење Центра за социјални рад за дете које је рођено у ванбрачној заједници;
–          Копија личне карте свих чланова породице старијих од 16 година;
–          Копија извода рођених свих чланова породице;
–          Копија извода венчаних;
–          Катастарско уверење о поседовању непкретности за све чланове породице старијих од 16 година;
–          Уверење од надлежног општинског органа о висини пореза на својину;
–          Потрврда о непоседовању приватног предузећа;
–          Потврда о месту пребивалишта;
–          Изјава о заједничком домаћинству;
–          Потврда Центра социлајног рада о предходном сталном пребивалишту (за интерно расељена лица којом се потврђује да не примају социјалну помоћ од општине из које су расељени);
–          Број жиро рачуна из банке;

Социјалну помоћ могу да добију породице које у свом имовинском поседу не поседују више од 0,5 ха земљиште и које немају никаквог примања.
Корисници Центра за социјални рад морају имати стално место боравишта на Косову.

Центар за социјални рад општине Грачаница налази се испред интерне клинике “Краљ Милутин” у Лапљем Селу.

Радно време- од 08:00 до 16:00 часова.