Republika Kosovo

Gračanica

Урбанизам

УСЛУГЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ

 

Директоријат за планирање, урбанизам, катастар и заштиту животне средине

НАСЕЉЕ ГРАЧАНИЦА:

Прва А зона: Обухвата први ред парцела са леве и десне стране пута Грачаница-Гњилане до раскрснице ка спортским теренима;

– Први ред парцела са десне стране пута према Новом Бадовцу до пруге;

– Први ред парцела са леве и десне стране пута према Основној школи “Краљ Милутин”
до ресторана “Огњиште”;

-Први ред парцела са леве и десне стране пута према падалишту до раскрснице за локални пут према Ајвалији;

-Први ред парцела са леве и десне стране пута према Лапљем Селу до изласка из насеља Грачаница;

Прва Б зона: Обухвата први ред парцела са леве и десне стране пута иза пруге према Новом Бадовцу.

-први ред парцела са леве и десне стране пута од уласка у Грачаницу- обухватајући улицу поред обданишта па све до краја улице до магистралног пута Приштина-Гњилане;

-од ресторана “Огњиште” до мотела “Европа”.

НАСЕЉЕ ЛАПЉЕ СЕЛО

Прва А зона:

Обухвата први ред парцела са леве и десне стране сеоског главног пута до прикључења са магистралним путем Приштина – Скопље.

-Први ред парцела са леве и десне стране пута ка Основној школи”Миладин Митић”(стари пут ка Чаглавици) до насеља Чаглавица и леву и десну страну пута ка болници “Краљ Милутин”.

Прва Б зона:
-Први ред парцела са леве и десне стране пута од раскрснице Лапље Село- Ливађе до изласка из насеља.

НАСЕЉЕ ЧАГЛАВИЦА:

-Обухвата план уређен на основу плана из 1987.године.

НАСЕЉЕ ПРЕОЦЕ:

Прва Б Зона:

-Први ред парцела са леве и десне стране од магистралног пута кроз насеље Преоце главном улицом до изласка из насеља према Угљару и пут према Лепини.

Друга Зона: обухвата остали део насиља Грачанице, Н.Бадовац, Кишница, Преоце, Угљаре, Доња Гуштерица, Горња Гуштерица, Добротин, Ливађе, Лапље Село.

Трећа Зона обухвата насеља: Суви До, Лепина, Радево, Скуланево, Батусе, Сушица.

Викенд зона: нови део насеља Чаглавица, насеље “Маригона” Преоце, насеље “Емшир” Угљаре.

Бизнис зона-индустриска:

-Потез између улице насеља Чаглавица и магистралног пута у ширини од 150 метара. Лева и десна страна магистралног пута Приштина-Скопље катастарске општине Чаглавица, Лапље Село, Преоце, Ливађе, Добротин, Доња Гуштерица, лева и десна страна пута Преоце-Угљаре.

УРБАНИСТИЧКЕ УСЛУГЕ

Обављање професионалних услуга Директоријата за Планирање, Катастар и заштите животне средине врше се на основу критеријума, правилнику, ценовника и на основу одлуке за израду урбано регулационих планова за уређење простора, усвојених на Скупштини Општине Грачаница.

Тарифе за  издавање дозвола за  изградњу објеката:

Издавање Акта за урбанистичке услове—10 €
Издавање Урбанистицке дозволе———–10 €
Издавање грађевинске дозволе———–10 €

Захтев за обрачун накнаде претварања земљишта—–10 евра.

8.1.1

За изградњу индивидуалних кућа за становање:

Викенд Зона ———————— 10,0€/м2
Прва А Зона    :————————-7,0 е/м2
Прва Б Зона : ———————– 6,0 €/м2
Друга Зона  : ———————- 5,0 €/м2
Трећа Зона : ———————– 3, 0 евра.

Изградња поткровља и подрума (који се користе за становање), плаћа се компензација у вредности од 50% од вредности предвиђене по зонама из члана 1.

8.1.2

Додатак у изградњи (проширења постојећег објекта) и надградња на индивидуалним стамбеним, тј. грађевинским објектима коју су у складу са овом уредбом, сматрају се новом изградњом, према томе компезација се одређује према зони 1, критеријумима предвиђеним за изградњу нових објеката.

Гаражом се сматра простор са максималном површином од 18 метара квадратних.

За измену простора подрума и других заједничких простора у пословни или стамбени простор, у колективним и стамбеним објектима, компезација се исплаћује према тарифи предвиђеној у тачки 8.1.1 и 8.1.4.

За измену пословног простора у стамбени простор у колективним и стамбеним објектима накнада се исплаћује према тарифи предвиђеној у тачки 8.1.1

8.1.3 Накнада за регулисање грађевинског земљишта за изградњу индивидуалног и колективног стамбеног простора у нивим насељима, урбанистичким комлексима одређује се посебно за сваки стамбени комлпекс.

Основа за израчунавање накнаде је укупан износ трошкова потребних за припрему и потребу насеља за регулисање инфраструктуре подељен са бројем јединица.

8.1.4

За изградњу пословних простора:
Викенд зона………………………………………………………………   не дозвољава се
Прва А Зона……………………………………………………………………………………………10€/м2
Прва Б  Зона……………………………………………………………………………………………9€/м2
Друга Зона……………………………………………………………………………………………8€/м2
Трећа Зона…………………………………………………………………………………  6 €/м2

8.1.5. За измену стамбених простора у пословне просторе у приватном или државном сектору

Викенд зона……………………………………………………………….не дозвољава се
Прва А Зона………………………………………………………………………………………….9€/м2
Прва Б Зона……………………………………………………………………………… 8€/м2
Друга Зона………………………………………………………………………….       7€/м2
Трећа Зона…………………………………………………………………………..       5€/м2

Висина надокнаде је смањена из разлога што инвеститор у предмету поседује документацију о
изградњи за коју је уплатио надокнаду у ранијем процесу за регулисање грађевинског земљишта, што значи да вршимо само промену дестинације просторија стамбених у пословни.

8.1.3. За изградњу колективног становања:
Прва А Зона………………………………………………………………………………………….6€/м2
Прва Б  Зона………………………………………………………………………………………….5€/м2
Друга Зона…………………………………………………………………………….   3.5€/м2
Трећа Зона………………………………………………………………………………  2,5€/м2
За изградњу здравствених објеката, школских објеката, спортских , као и објеката које инвестирају
донатори за развој општине и других који су у општем интересу ослобађају се плаћања такси.

8.1.5.За изгардњу објеката са економским карактером- бизнис зона- индустријска:
Бизнис Зона…………………………………………………………………………..15€/м2

8.1.6. За изградњу објеката у сврси магацина:
Прва А Зона…………………………………………………………….не дозвољава ју се
Прва Б Зона………………………………………………………………………………12€/м2
Друга Зона……………………………………………………………………………….10 €/м2
Трећа Зона………………………………………………………………………………..8€/м2

8.1.7. За плацеве и отворене просторије за продају грађевинског материјала:
Прва А Зона………………………………………………………………не дозвољава  се
Прва Б Зона……………………………………………………………..  не дозвољава се
Друга Зона………………………………………………………………………….8€/м2
Трећа Зона………………………………………………………………………….5€/м2

8.1.8. За реконструкцију или адаптацију кућа на постојећим темељима плаћа се компензација у вредности од 50 % од напоменутих вредности према одређеним зонама:
Викен Зона………………………………………………………………………………..10€/м2
Прва А  Зона…………………………………………………………………………….. 7€/м2
Прва Б  Зона………………………………………………………………………………6€/м2
Друга Зона………………………………………………………………………………..5€/м2
Трећа Зона………………………………………………………………………………..3€/м2

Напомена: Изгореле куће у току рата ако се граде на истим темељима ослобађају се такси.
Додавање спратности и надоградња постојећих објеката, према законским нормативима обрачунавају
се као нова градња према томе и висина надокнаде се обрачунава према јединици из табела.

8.1.9. За објекте привременог карактера – пословне и друге монтажне објекте, киосци:

Викен Зона………………………………………………………………………….     12 €/м2
Прва А  Зона……………………………………………………………………………10€/м2
Прва Б Зона…………………………………………………………………………..   9 €/м2
Друга Зона……………………………………………………………………………   8€/м2
Трећа Зона…………………………………………………………………………….  6€/м2
За гараже које су саставни део грађевинског објекта као и за сталне објекте одређује се на основу висине надокнаде за приземне стамбене објекте, зависно од зоне у којој приапада.
Проширење постојећих објеката подразумева нову градњу и накнада за грађевинско земљиште се
одређује на основу правила ПравилникаОдељења за урбанизам, катастар и просторно планирање за
нову градњу,  у зависности од зоне.

8.1.10. За изградњу објеката за точење горива са пратећим објектима (надстрешнице,резервоари,
административни објекти, и др.) према зонама:

Прва А Зона…………………………………………………………….не дозвољава се
Прва Б Зона………………………………………………………………………..7,5€/м2
Друга Зона………………………………………………………………………….6€/м2
Трећа Зона………………………………………………………………………….3€/м2

8.1.11. За изградњу спортских површина ( м2 ):

Отворене :
Прва А Зона………………………………………………………    не дозвољава се
Прва БЗона………………………………………………………………….      2,0€/м2
Друга Зона……………………………………………………………………… 1,5€/м2
Трећа Зона………………………………………………………………………. 1€/м2
Затворене :
Прва Зона……………………………………………………………. не дозвољава се
Друга Зона……………………………………………………………………..  1,5€/м2
Трећа Зона………………………………………………………………………  1,0€/м2

8.1.12. За изградњу базена за купање са пратећим садржајима ( м2 ):

Прва А Зона……………………………………………………………..  не дозвољава се
Прва Б Зона……………………………………………………………………..   2 ,0€/м2
Друга Зона……………………………………………………………………..    1,5€/м2
Трећа Зона………………………………………………………………………..  1€/м2

8.1.13. За изградњу угоститељских објеката:
Прва А Зона……………………………………………………………………    10 €/м2
Прва Б Зона………………………………………………………………………   8€/м2
Друга Зона……………………………………………………………………….   7€/м2
Трећа Зона………………………………………………………………………..   5 €/м2

8.1.14. За изградњу објеката за образовање, здравство – приватних клиника и др: у приватном власниству:

Викенд зона……………………………………………………          10 €/м2
Прва А Зона………………………………………………………………………..  9€/м2
Прва Б Зона………………………………………………………………………… 8€/м2
Друга Зона…………………………………………………………………………  6€/м2
Трећа Зона………………………………………………………………………….  5€/м2

Сви случајеви који се јављају, а нису обухваћени Правилником, Одељења за урбанизам ће их проценити посебним решењем.

Корисници свих врста привремених објеката за накнаду, према  горе наведеном ценовнику, имају за право да се прикључе привремено у главне мреже комуналних објеката.
Прикључке у секундарну мрежу и остале прикључке ће извршити сами или преко надлежних комуналних предузећа.

Компензација за регулисање грађевинскиг земљишта по метру квадратном бруто површине грађевинског објекта.
Код давања земље на приврамено коришћење или трајно, путем јавних огласа, висина надокнаде
предвиђена овим правилником представља почетну цену.

8.1.15. Инвеститор није обавезан да новчано надокнади регулисање грађевинског
земљишта уколико:

-Инвеститор има право на снижену висину компезације, само онда када поседује претходну дозволу или другу потврду о постојећем објекту, односно копију плана и поседовни лист.
-инвеститори са социјалним, здравственим, верским, образовним карактером или инвеститори са општим друштвеним интересом, могу се ослободити плаћања тарифа уколико склопе уговор са Општином Грачаница у следећом случајевима, уколико:
– Гради стамбени објекат за помоћ фамилијама палих бораца и инвалида;
– Гради објекат у државном власништву за потребе општег интереса, које хуманитарна заједница
гради у хуманитарне сврхе.
– Поново гради стамбени објекат који је уништен током рата или елементарном непогодом
категорије првог и другог степена оштећења стамбеног објекта, а које одређује Одељење за планирање, урбанизам, катастатар  и  заш.ж. средине.
– Гради инвестирани објекат власништва оштине финансијским средствима као донација од
хуманитарних заједница и организација.
– Гради инвестирани објекат у местима које се граниче са граничним зонама са сврхом
индивидуалног пребивалишта и изградњу објекта са циљем развоја пољопривреде.
– Објекти намењени за области: васпитних, културних, здравствених, спортских, рекреативних центара
који се граде буџетским средствима заједница инвеститора или донацијом, од општег значаја,
ослобођени су плаћања због њихове намене.
– У случају градње појединаца који нису раније поменути нпр. Здравственог завода и Рекреативног
центра, потребна је посебна дозвола, одобрена од стране савета за ослобађање од плаћања.

Обрачун износа уплате доприноса за регулисање грађевинског земљишта урађеног од стране
ОУПКЗЖС -на основу идејног плана који подноси инвеститор.
– Ако је износ накнаде изнад 100.000.00 € дО 500.000.00 € исплата ће се обавити у три (3)
рате од стране инвеститора:
•Прва рата укључује уплату од…………………………………………………………………40%
•Друга рата укључује уплату од……………………………………………………………… 30%
•Трећа рата укључује уплату од……………………………………………………………… 30%
Уплата се мора обавити у року од годину дана.

– Ако је износ накнаде изнаД 500.000 €, исплата ће се обавити у четири (4) рате од стране инвеститора:
•Прва рата укључује уплату од……………………………………………………………….. 30%
•Друга рата укључује уплату од……………………………………………………………… 30%
•Трећа рата укључује уплату од………………………………………………………………. 20%
•Четврта рата укључује уплату од …………………………………………………………   20%
Уплата се мора обавити у року од два дана.

Висина тарифе за рушење објекта је:
Накнада за рушење објекта без дозволе надлежног органа за грађевинске радове…………… 13€/м2
Накнада за регулисање имовине после рушења објекта без дозволе од надлежног органа за
изградњу………………………………………………………………………………  8€/м2
Трошкове рушења сноси инвеститор који није поседовао дозволу за градњу од надлежног органа Општине за грађевинске радове.

8.1.16. Накнада за коришћење природних извора:

Невезани и интерни материјал, песак и шљуна (наносни)……………………………………….       1.25€/м2
Невезани и интерни материјал, песак и шљунак (речни) ………………………………………………..  1.25€/м2

8.1.17. Додатна накнада (кривична):

– За објекте у почетку градње, који се налазе у простору одређеног регулативним правилником
усвојеног од Скупштине Општине, обухваћениу одређеним регулационим планом, компезација за регулисање грађевинског земљишта ће почети са 20% од предвиђеног степена за
обрачун ове компезације. Компезација(накнада) за 20% ће се обрачунати према чињеничном стању
изграђеног објекта.
– За легализацију објекта без грађевинске дозволе и постојећих објеката изграђених, укључених у
регулативне планове (легалне), компезација за регулисање грађевинског земљишта ће се
обрачунати за 100% од предвиђеног степена обрачуна компезације за врсту објеката.
– За надградњу на стамбеним објектима заједничког-колективног простора у целини, у складу са
законском регулативом одобрава се њихова легализација, плаћање накнаде ће се увећати за
150%.

Напомена :
Члан 9.
За легализацију свих бесправно саграђених објеката по врсти и намени, уклучујући изграђен подрум и поткровље, плаћа се компезација увећана за 25% за вредности предвиђене по зонама  као казнена одредба за непоштовање прописа и закона о планирању и изградњи. Овај члан је на снази док траје процес легализације.