Republika Kosovo

Gračanica

Јавне консултације / Нацрти аката

Страница Јавне консултације/Нацрти аката креирана је са циљем да свим заинтересованим странама и грађанима обезбеди могућност укључивања у креирању јавних политика и израде подзаконских аката Општине, у складу са Административним упутством МАЛС-а Бр. 06/2018 о минималним стандардима јавних консултација у Општинама. На овај начин грађанима и заинтересованим странама пружа се могућност да путем јавних консултација дају свој допринос слањем предлога и коментара на нацрте нових аката и јавних политика.

Трогодишњи стамбени програма 2022-2025 

Нацрт трогодишњег стамбеног програма 2022-2025 – Рок за коментаре: 19.7.2022. – 29.7.2022.

Коначан Предлог Етичког кодекса и извештај са јавних консултација 

Предлог Етичког кодекса Општине Грачаница – Рок за коментаре: 15.4.2022 – 16.5.2022

Нацрт профила општине Грачаница у сврху израде Развојног плана општине за период 2022-2030 – Ком: 15. 4. 2022