Republika Kosovo

Gračanica

Јавне консултације / Нацрти аката

Страница Јавне консултације/Нацрти аката креирана је са циљем да свим заинтересованим странама и грађанима обезбеди могућност укључивања у креирању јавних политика и израде подзаконских аката Општине, у складу са Административним упутством МАЛС-а Бр. 06/2018 о минималним стандардима јавних консултација у Општинама. На овај начин грађанима и заинтересованим странама пружа се могућност да путем јавних консултација дају свој допринос слањем предлога и коментара на нацрте нових аката и јавних политика.