Republika Kosovo

Gračanica

Јавни састанак са мештанима Лапљег Села

2023/03/16 - 10:13

“Рециклирање је важно – Грачаница” организовао је јавни састанак са грађанима Лапљег Села, са којима је разговарано о управљању отпадом и рециклаже.

Лапље Село је прво место у општини Грачаница које ће добити канте за рециклажу за мештане, како би одвајали отпад који настаје у домаћинствима (пластичне флаше, кесе, кутије, алуминијум, стакло, папир, челик) и остали отпад који ће се одлагати на депонију.

“Рециклирање је важно – Грачаница” ради са неформалним сакупљачима отпада, приватним сектором, младима и општином Грачаница како би омогућили одрживе моделе рециклаже у сарадњи са свим циљним групама.

Активност је финансирана од стране Агенције Сједињених Америчких Држава за међународни развој (УСАИД), а спроводи НВО “Демократија плус” у партнерству са НВО “Рома Верситас Косова” и Комуникација за развој друштва (ЦСД).