Republika Kosovo

Gračanica

Финансије

Одељење има следеће одговорности:

* израђује општинске одредбе о финансијама и економији;

* пружа помоћ председнику општине у процесу припремања буџета;

* одржава годишње рачуноводство и финансијске књиге;

* надгледа поступке и системе извршавања буџета;

* припрема рачуноводствене поступке и извештаје;

* пружа стручне савете осталим општинским органима о буџетским питањима;

* планира, одређује ниво накнада, порезу и такси пре њиховог обухватања у општинске уредбе;

* води регистар прикупљених прихода из сопствених извора.