Republika Kosovo

Gračanica

Инспекција

Одељење има следеће одговорности:

* контролише пословне, индустијске и трговинске објекте и складишта;

* контролише здравствене и санитарне услове у јавним и пословним; објектима као и поштовање радног времена угоститељских и услужних објеката;

* штити јавне површине од бесправног заузећа;

* надгледа здравствену исправност прехрамбених производа у процесу производње и промета као и предмета за општу употребу;

* предузима мере контроле изградње објеката у складу са законском регулативом;

* надгледа коришћење и експлоатацију природних ресурса и заштићених природних вредности;

* предузима мере спречавања загађења ваздуха, воде, земљишта и стварања буке, ради заштите животне средине.