Republika Kosovo

Gračanica

Катастар

Одељење има следеће одговорности:

* врши катастарска мерења и израду мапа;

* води и ажурира регистар непокретне имовине;

* води физичку и електронску архиву геодетских мапа;

* примењује све општинске одлуке у његовим областима одговорност.