Republika Kosovo

Gračanica

Омладина и спорт

Одељење има следеће одговорности:

* организује програме за образовање и рекреацију омладине;

* спонзорише и организује догађаје у вези са младима, као што су фестивали, такмичења, омладинске кампове и сличне активности;

* надзире и одржава спортске објекте;

* организује све спортске догађаје у општини и ван општине са општинским спортским екипама.