Republika Kosovo

Gračanica

Образовање и култура

Одељење има следеће одговорности:

* одлучује о броју предшколских, основних, средњих школа и установа за специјално васпитање и њихово проширење;

* предлаже давање имена предшколским установама, основним, средњим школама и установама за специјално образовање и њихово проширивање;

* врши стручни и педагошки надзор предшколских установа, основних, средњих школа и установа за специјално образовање и њихово проширивање;

* организује процес наставе у предшколским установама, основним, средњим школама и установама за специјално васпитање и њихово проширивање;

* именује директоре школа на свим нивоима;

* врши увид у радне услове наставника и помоћног школског особља као и расхода и инвестиција;

* предлаже програме за стручно усавршавање за наставнике и административно особље образовних институција.