Republika Kosovo

Gračanica

Планирање, урбанизам и заштита животне средине

Одељење има следеће одговорности:

* прати трендове економског развоја општине у областима индустрије, рударства, пољопривреде, рибарства, ветеринарских служби, шумарства, лова, комуникације, туризма и транспорта;

* учествује у процесу планирања општинског економског развоја;

* ствара услове за развој малих и средњих предузећа;

* надгледа и примењује пољопривредне и руралне развојне политике;

* ради на унапређењу и развоју туризма и подстицају сеоског туризма;

* координира спровођење задатака и надгледа активности општинске администрације на пољу европских интеграција.