Republika Kosovo

Gračanica

Урбанизам

Одељење има следеће одговорности:

* израда развојних планова општине;

* усклађивање општинских просторних и урбанистичких планова;

* израда урбанистичких развојних планова, урбанистичких регулаторних планова и праћење њихове примене;

* прикупља и води податке о просторном развоју у складу са важећим законом;

* одређује архитектонске и урбане услове за изградњу на територији општине;

* издаје урбанистичке дозволе;

* предлаже локације за коришћење земљишта и експропријације;

* додељивање дозвола за градњу и њихово опозивање;

* додељивање дозволе за употребу комплетне грађевине и контролу техничких услова;

* предузима мере за заштиту биодиверзитета на територији општине;

* прикупља податке и штити водене ресурсе и подземне воде;

* врши инспекцију контроле стандарда буке, нивоа загађености и стопе радијације;

* примењује све законске одредбе које се односе на заштиту животне средине.