Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Ftoheni që të merrni pjesë në mbledhjen e dytë të rregullt për vitin 2019 të Komitetit për Politik dhe Financa

2019/02/12 - 4:50

Forma e aplikacionit: Ftoheni që të merrni pjesë në mbledhjen e dytë të rregullt për vitin 2019 të Komitetit për Politik dhe Financa