Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Ftoheni që të merrni pjesë në mbledhjen e katërt të rregullt për vitin 2021 të Kuvendit të Komunës

2021/04/21 - 3:54

Forma e aplikacionit: Ftoheni që të merrni pjesë në mbledhjen e katërt të rregullt për vitin 2021 të Kuvendit të Komunës