Republika e Kosoves

Hani i Elezit

1.Sabedin Hasallari-LDK

2.Florim Shkreta-PDK

3.Teuta Shkreta-VV

4.Hyrijete Isufi-Anëtare e jashtme

5.Agon Dernjani-Anëtarë i jashtëm