Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Ndertimi i rruges Ramuk – Kroi i fshatit Paldenicë (2022-2024)

2022/11/25 - 10:48

Forma e aplikacionit: Ndertimi i rruges Ramuk – Kroi i fshatit Paldenicë (2022-2024)