Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Ndertimi (rihapja, zgjerimi) dhe asfaltimi i rruges ne fshatin Pustenik – Lagja Ballazhi

2022/11/25 - 10:47

Forma e aplikacionit: Ndertimi (rihapja, zgjerimi) dhe asfaltimi i rruges ne fshatin Pustenik – Lagja Ballazhi