Republika e Kosoves

Hani i Elezit

480.000,00 Euro për Qendrën Rinore dhe Kulturore në Han të Elezit

2021/10/19 - 1:28

Me “Memorandumin e Bashkëpunimit” të nënshkruar ndërmjet Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Komunës së Hanit të Elezit, MKRS-ja ndanë 480.000,00 Euro për mbështetje financiare për projektin “Ndërtimi Qendrës Rinore dhe Kulturore në Han të Elezit, faza e Dytë.

Sipas “Memorandumit të Bashkëpunimit” mjetet e ndara do të implementohen gjatë vitit 2021 dhe 2022.