Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Kuvendi i komunës mbanë mbledhjen e njëmbëdhjetë të rregullt

2021/12/30 - 6:30

1. Betimi i anètarit tè ri tè kuvendit te komunés  Veton Ballazhi

2. Informaté reth gjendjes sé koronavirusit në Komunën e Hanit të Elezit.

3. Propozim vendimi per pèrbèrjen e komitetit per politik e financa.

4. Propozim vendimi pêr perbèrjen e komitetit per komunitete.

5. Propozim vendimi per perbèrjen e Kèshillit Komunal per Siguri në Bashkesi.

6. Shfuqizimi i vendimit me numer 01 Nr.8749/2021

7. Tèndryshme.