Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Kuvendi i komunës së Hanit të Elezit mban mbledhjen e njëmbëdhjetë të rregullt për vitin 2022

2022/11/24 - 3:29

Kuvendi i komunës së Hanit të Elezit mban mbledhjen e njëmbëdhjetë të rregullt për vitin 2022

Kuvendi për rend të ditës shqyrtoi:

1.Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

2.Plotësim ndryshimi i rregullores për transportin rrugorë në teritorin e komunës së Hanit të Elezit.

3.Kërkesa për rishqyrtimin e rregullores për taksa komunale për vitin 2023.

4.Raporti i vlerësimit të përgjithshëm për prona rezidenciale Komuna e Hanit të Elezit.

5.Informatë për ndarjen e subvencioneve në bujqësi.

6.Informatë mbi gjendjen në shëndetësi.

7.Të ndryshme.

Me punën e Kuvendit të Komunës udhëhoqi Kryesuesi i Kuvendit z.Florim Shkreta ndërsa nga ekzekutivi ishin prezent Kryetari i Komunës z.Mehmet Ballazhi dhe drejtorët e drejtorive përkatëse të Komunës.