Republika e Kosoves

Hani i Elezit

z.Mehmet Ballazhi merr detyrën e kryetarit të Komunës së Hanit të Elezit

2021/11/26 - 11:41

Momente nga akti i pranim dorëzimit të detyrës Kryetar i Komunës së Hanit të Elezit ndërmjet z.Rufki Suma dhe Kryetarit të zgjedhur z.Mehmet Ballazhi.
Me këtë rast z.Rufki Suma e njoftoi z.Ballazhin me gjendjen aktuale në komunën e Hanit të Elezit, projektet e realizuar si dhe projektet të cilat janë në vazhdimësi.