Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Planin i ndarjes së subvencioneve për vitin 2023

2022/11/04 - 3:53

Forma e aplikacionit: Planin i ndarjes së subvencioneve për vitin 2023