Republika e Kosoves

Hani i Elezit

PROCESVERBAL NGA MBLEDHJA E TRETË E KUVENDIT TË KOMUNËS-2021

2021/04/21 - 3:56

Forma e aplikacionit: PROCESVERBAL NGA MBLEDHJA E TRETË E KUVENDIT TË KOMUNËS-2021