Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Sherbime interneti dhe kablloviku sipas nevojave per shkollat e Hanit te Elezit (Hani i Elezit, Paldenice, Gorance, Seqishte), Administraten komunale,zjarrfikesat, agjens.pyjor,QPS-ja, Qerdhja et

2021/06/02 - 3:24

Forma e aplikacionit: Sherbime interneti dhe kablloviku sipas nevojave per shkollat e Hanit te Elezit (Hani i Elezit, Paldenice, Gorance, Seqishte), Administraten komunale,zjarrfikesat, agjens.pyjor,QPS-ja, Qerdhja et