Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Sherbime te byfes komunale per nevoja te zyres se kryetarit, drejtorive, kuvendit komunal dhe zyrtareve

2022/01/14 - 3:48

Forma e aplikacionit: Sherbime te byfes komunale per nevoja te zyres se kryetarit, drejtorive, kuvendit komunal dhe zyrtareve