Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Edon Curri-Drejtor i Administratës

EDON CURRI

I lindur më 21.07.1988 Hani i Elezit

2004 – 2008 Gjimnazi. “Dardania”-Hani Elezit

2008 – 2011

Universiteti i Europës Jug-Lindore (UEJL)

Bachelor në Shkencat e Komunikimit

Tetovë, Maqedoni