Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Fari Kalisi-Drejtor i Administratës

I lindur me 01.04.1979 në fshatin Seçishtë, komuna  Hani i Elezit.

Studimet universitare, Fakultetin e Edukimit, Universiteti i Prishtinës.

Nga Qershori i vitit 1998 deri në Qershorin e vitit 1999, pjesëtarë i UÇK-së i angazhuar në zonën luftës të Hanit të Elezit, përkatësisht në Pustenik në Brigadës 164 “Gafurr Loku”  .

Nga Shtatori i vitit 1999, pjesëtarë i TMK-së, Batalioni 36 i Xhenios në Han të Elezit deri në shpërbërjen e TMK-së në vitin  2009.

Nga viti 2010 deri në vitin 2013 i emëruar Drejtor i Administratës  i komunës së Hanit të Elezit .

Nga viti 2014 deri në vitin 2017 i ri- emëruar Drejtor i Administratës  në Komunën e Hanit të Elezit.

Aktualisht i ri- emëruar Drejtor i Administratës në Komunën e Hanit të Elezit .