Republika e Kosoves

Hani i Elezit

HYRIJETE ISUFI

Lidhja Demokratike e Kosovës

05.09.1985–31.8.1989

Mësimdhënëse e matematikës në QAMO “M.Tito”Kaçanik

05.09.1985–31.8.1989

Mësimdhënëse e matematikës në QAMO “M.Tito”Kaçanik

01.09.1996-

Mësimdhënëse e matematikës në shml.’’Dardania”’