Republika e Kosoves

Hani i Elezit

IBADETE KALISI

PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS

EDUKIMI

Shkolla e Mesme e Lartë “Dardania” – Han i Elezit 2013- 2016

E diplomuar në drejtimin – “Përgjithshëm”

Universiteti i Shkencave të Aplikuara – Ferizaj 2016 – 2019

Diplomuar – Bachelor Menaxhment Industrial

EKSPERIENCA PUNUESE

Fashion Desgin Dona – [ Rrobaqepëse ]

Periudha e punesimit : 06-2016 – 09-2016

Butiku Drenusha [ Shitje, Renovime dhe Qepje ]

Periudha punësimit : 2016 – 2019

ETC – Han i Elezit

2020

Supervizore

Administrat

Arkatare Administrative