Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Isni Bushi-AAK

Isni Bushi  i lindur me 04.10.1969 në Pustenik, Komuna e Hanit të Elezit

Master i Kulturës Fizike dhe Sportit