Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Mallzum Qajani

Mallzum Qajani

I lindur me  8 Shtator 1961 fshati Krivenik, Komuna Hani i Elezit

Profesor i Matematikës

Univesiteti i Prishtinës, Fakulteti i matematikës

1996- 2000-Këshilltar komunal i matematikës

2000- 2002-Profesor i matematikës SHML”DARDANIA”

2002- 2005-Nënkryetar i kuvendit të komunës Kaçanikut

2005- 2008-Kryetar i kuvendit në Komunën e Hanit të Elezit

2008-2009-Kryetar i Komunës së Hanit të Elezit

2010- 2011-Këshilltar i kryetarit të komunës

2012-2017-Profesor i Matemetikës, SHML”DARDANIA” Hani i Elezit