Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Medina Imishti-Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

2008/09 – 2012 ;Shkolla e Mesme

Sh.M ‘DARDANIA’-Hani i Elezit

Shkenca Shoqërore

Bachelor

Kolegji AAB – Prishtinë

Juridik i Përgjithshëm

Në vazhdim :Master

Kolegji AAB – Prishtinë

Juridik i Përgjithshëm – Master Penal

2013/2014-Qertifikate e mirënjohjes

KRC – Killias Research & Consulting – Lenzburg  Switzerland

Anëtare e Grupit të Grave të Hanit të Elezit