Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Menduh Vlashi-Drejtor për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport

I lindur më 23.04.1958 në fshatin Kotlinë komuna e Kaçanikut.

Akademinë pedagogjike drejtimi Biologji-Kimi në Shkup.

Nga viti 1979 deri 1993 arsimtar i kimisë në shkollën fillore “Ilaz Thaçi” (ish “Tefik Çanga”) në Han të Elezit.

Nga viti 1993 deri 2005 Drejtor i shkollës fillore “Ilaz Thaçi” (ish “Tefik Çanga”) në Han të Elezit.

Nga viti 2005 deri 2009 Zv. Kryetar i kuvendit të Komunës dhe nënkryetar Komune.

Nga viti 2009 deri 2013 Kryesues i Kuvendit të Komunës.

Nga viti 2013 deri 2017 Nënkryetar i Komunës

Nga 03.01.2018 i emëruar Drejtor i Drejtorisë për Arsim, Kulturë, Rini e Sport