Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Nuriman Kuka-LDK

Nuriman Shukri Kuka

I lindur më 06.09.1946 fshati Seqishtë Komuna Hani i Elezit

Këshilltar në Asamlene komunale ne Han të Elezit nga viti 2017

Shef i grupit te asamleisteve te Degës së LDK-së në Han të Elezit

Shkolla fillore “ Tefik Çanga” Hani i Elezit viti 1962/63

Shkolla e mesme “ Bajram Shabani” Mitrovicë viti 1975/76 Drejtimi Hoteljeri

Nga viti 1990 anëtarë i LDK-së dhe aktivistë

Nga viti  2009 dy here radhazi Nënkryetar i Degës së LDK-së në Han të Elezit

Nga viti 2017  këshilltarë në Asamblene Komunale në Han të Elezit dhe shef i grupit parlamentar