Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Qamush Brava-Kryesues i Kuvendit

Qamush Brava i lindur më 10.04.1967 në Han të Elezit

Jurist i Diplomuar në Universitetin e Prishtinës

Në vitin 2011 i graduar me Titull Master në Drejtimin Penal.

Nga viti 2009 -2013 këshilltar komunal.

Në mandatin 2013-2017, Kryesues i Kuvendit të Komunës së Hanit të Elezit nga rradhët e AAK-së

Aktualisht në mandatin e dytë, Kryesues i Kuvendit të Komunës së Hanit të Elezit nga rradhët e AAK-së