Republika e Kosoves

Hani i Elezit

Refet Kalisi-Drejtoria për Shërbime Publike dhe Emergjencë

Eksperienca:

Nga 19.03.1980 deri në vitin 1992 ka qenë i punësuar si shef i prodhimit në fabrikën e Stiroporit “Kosovaplast” në Han të Elezit.

Nga viti 1999 deri në vitin 2013  i emëruar si drejtor i prodhimit në fabrikën e Stiroporit “Kosovaplast” në Han të Elezit.

Nga viti 2014 deri në vitin 2017  i emëruar si Drejtor për Shërbime Publike dhe Emergjencë në komunën e Hanit të Elezit, mandati i parë.

Aktualisht i emëruar në mandatin e dytë Drejtor për Shërbime Publike dhe Emergjencë në komunën e Hanit të Elezit

Subjekti: LDK, anëtarë i kryesisë