Republika e Kosoves

Hani i Elezit

RESUL SUMA

Partia Demokratike e Kosovës

Viti i II-Fakulteti i Mjekësisë-Univerziteti i Tetovës

15/12/2016-30/02/2020-Infermier i përgjithshëm

QKMF “Dr. Menduh Kaloshi” Hani i Elezit